Regional Office Jagdalpur

E-Mail:- rhjagdalpur[dot]dgm-cg[at]gov[dot]in

Address: - Aadawal, Near Forest Naka, Halba Kachora, JAGDALPUR–494001

S.No. Name Designation Phone/Fax/Mobile
1. Shri. D. Sai

Joint Director (Geology)

& Regional Head

+91-7782226930 (O)
+91-9826116198 (M)
2. Shri. Harish Kumar Dhruv Dy. Director (Geology) +91-9424291081 (M)
3. Shri. Deepak Kosre Dy. Director (Geology) +91-9993449601 (M)
4. Ku. Renuka Nag Dy.Director(Geology) +91-8085977655 (M)
5. Shri Parmanand Khunte Asstt. Geologist +91-9630942005 (M)
6. Shri Poonam Chandra Kashyap Chemist +91-9424214734 (M)
7. Shri Sampat Ram Mourya Chemist +91-9425595796 (M)
8. Shri Awadh Ram Netam Chemist +91-9407915665 (M)
9. Shri Shikhar Cherpa Asstt. Geologist +91-7587409584 (M)