Regional Office Bilaspur

E-Mail:- rhbilaspur[dot]dgm-cg[at]gov[dot]in
Address: - Shanti Nagar, Ameri Road, BILASPUR – 495 001.

S.No. Name Designation Phone/Fax/Mobile
1. Shri. Sanjay Kankane

Joint Director (Geology)

& Regional Head

+91-7752-405028 (O)
+91-9826753151 (M)
2. Shri G.R.Chauhan Dy. Director (Geology) +91-9424147716 (M)
3. C.S. Bharadwaj Dy. Director (Geology) +91-9424214734 (M)
4. Shri Ravindra Nath Yadav Asstt. Geologist +91-9752587361 (M)
5. Shri M.L.Chuttani Chemist +91-9425508410 (M)
6. Shri J.L. Matavle Chemist +91-9131318625 (M)
7. Shri Shashi Kumar Asstt. Geologist +91-8878037690 (M)
8. Shri Chiranjeev Kumar Asstt. Geologist +91-7648076296 (M)